BRUSSELLS TRIBUNAL

The Brussells Award for Solidarity

by Lieven De Cauter on 07-02-2013

Open letter to the Turkish ambassador concerning the case of Ayse Berktay.

To the attention of the Turkish Ambassador in Belgium

Brussels, 7 February 2013

Concerning: the case of Ayse Berktay Hacimĭrzaoğlu

Dear Sir Ambassador, Dear Excellency,

I write you concerning the case of Ayse Berktay Hacimĭrzaoğlu. I have done this before but there is a new occasion. In the frame of the upcoming 10th anniversary of the invasion of Iraq, the BRussells Tribunal had the idea to organize a prize: The BRussells Awards for Resistance and Solidarity. After deliberation within our international executive committtee, we decided that the Award for International Solidarity should go to Ayse Berktay. Let me briefly remind you, dear excellency, who she is: she is a translator and political activist, she was one of the co-founders of the World Tribunal on Iraq, the first serious attempt to condemn the illegality and the illegitimacy of the invasion, that is who we met. She was there from the first hour and was one of the main organizers of the culminating session of the World Tribunal in Istanbul, held in the Topkapi Palace in June 2005. Without her, this worldwide action, with 24 sessions all over the planet, might never have come into existence, or at least not in the same way. She incarnated so to speak the World Tribunal on Iraq. 

In October 2011 Ayse was arrested, as you know, and has been held in pre-trial detention in Turkey ever since on charges of terrorism because of her solidarity with the Kurdish people. She was apprehended in the frame of the so-called KCK operations, in which already some 10.000 people have been arrested. Her activities and multiple international travels for the World Tribunal on Iraq are cited in the indictment as proof of her allegedly illegal activities. With this award, dear excellency, we want to protest this Kafkaesque accusation. We request a fair trial, for her and the thousands of Kurdish people in jail. We dare to demand her immediate release, following the examples of Professor Busra Ersanli’s and Ragip Zarakolu’s release from prison during the course of the KCK trials. We really hope Ayse Berktay will be able to come to Brussels in March and collect the award in person. In the name of our organization and all our members and our international network, We call upon you, dear excellency, to do all that is in your power to make sure this comes true. We would be most honoured and grateful if you would receive a delegation of our organization to discuss this most unfortunate case with you. 

Yours Truly

prof. dr. Lieven De Cauter, president of the BRussells Tribunal

 

ps: Underneath the Press release in Turkish. There has been some attention to this in the Turkish press. There has been some attention in Turkey Here are the links: http://www.imc-tv.com/haber-politik-mahpus-ayse-berktaya-brussells-dayanisma-odulu-verildi-6573.html and http://www.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/143931-ayse-berktaya-dayanisma-odulu, please check our website for updates on this).

 


BRussells Tribunal  Ödülleri
 
BRussells  Tribunal olarak, Irak’ın istilasının 10. Yildönümü vesilesiyle, BRussells PEACE Awards adına bir  ödül töreni düzenlemeye karar verdik. BaĹźlangıçta, BRussells Tribunal, on yıldır gerek Irak  iĹźgalinin yasadıĹźılığına, gerek iĹźgal güçlerinin ve kukla rejiminin ülkede  iĹźledikleri suçlara karĹźı çıkan eylemcilerin kurduğu barıĹźsever bir örgüt  olan Irak Dünya Mahkemesinin ön ayağı olmuĹźtur.
 
BRussells Tribunal ödül  töreni iki bölümden  ibarettir : biri uluslararası bir eylemciye verilmek üzere  uluslararası dayanıĹźma, adaleti ve uluslararası hukuku savunma ödülü.  Diğer ödül ise gösterdiği direniĹźten ötürü Irak’lı bir eylemciye takdim  edilecek muhaliflik ödülüdür. Ödül Töreni,  iĹźgalin tam 10.’uncu yıldönümü yani 19 Mart 2013 tarihinde  düzenlenecektir. Ödüllerin sahipleri titiz bir seçim sonucu belli oldu. Bu  yıl, ödül sahiplerinin isimlerini Ĺźimdiden kamuoyuyla paylaĹźmaya karar  verdik.
 
 Bu seneki  DireniĹź Ödülü Uday Al Zaidi’ye verilecektir. Irak’ı Kurtarma  Halk  Hareketi baĹźkanı olan Al Zaidi, son yıllarda, sayısı 18’i bulan illerin  nerdeyse hepsinde iĹźgale karĹźı gösterileri düzenleyenler arasında  bulunmuĹźtur. 31 Aralık  2011 tarihinde, Irak’ı Kurtarma Halk Hareketi « iĹźgalin ikinci yüzüne  karĹźı direnmek için » yeni bir cephe kurma çağrısında bulunmuĹźtu.  Açıklamada « İĹźgal hükümeti hangi sıfat veya hangi Ĺźekil alırsa alsın,  gençlerimiz, son Amerika’lı asker gidinceye kadar sokakları iĹźgal  edecektir. Aynı  açıklamada Irak halkını, « mezhepçi bir hükümetle, bölünmeye hizmet  eden bir anayasayla biçimlenen iĹźgalin öteki yüzüne karĹźı ve de İran’ın  etkisine karĹźı direnmek üzere » yeni bir cephe açmaya  çağırıyor.

Ĺžii olan  Uday Al Zaidi, düzenlediği gösterilerin mezhepçi bir niteliğe sahip  olmadığını vurguluyor. Bu tavrıyla,  Irak halkının tam bağımsızlığına kavuĹźmak için birleĹźme iradesini temsil  ediyor. Dolayısıyla,  on yıldır süren insanlık dıĹźı ve yasadıĹźı bir iĹźgale karĹźı direnen Irak  halkını temsil ettiği için BRussells Tribunal olarak bir direniĹź ödülü vermeye  kararlaĹźtırdık. Uluslararası  DayanıĹźma Ödülü için ise, tercüman ve siyasi aktivist AyĹźe Bertay layık  görüldü. AyĹźe Bertay  Irak Dünya Mahkemesi kurucularındandır. Russel Vietnam Mahkemesi geleneği  ekseninde tasarlanan bu halk mahkemesi, Irak iĹźgalinin yasadıĹźılığı  yargılayıp mahkum eden ilk oluĹźumdur.
 
AyĹźe  Berktay, daha ilk aĹźamada, haziran 2003 yılında Avrupa Parlementosunda  Bertrand Russel Vakfi tarafindan düzenlenen barıĹź konferansında  aramızdaydı. Istanbul’un  Topkapı Sarayında düzenlenen Irak Dünya Mahkemesinin son duruĹźmasını  örgütledi. O olmasaydı, 24 celseyi kapsayan dünya çapında bu uluslararası  hukuku savunma eylemi asla örgütlenemezdi, en azından bu Ĺźekilde  örgütlenemezdi.
 
Dolayısıyla,  arkadaĹźımız AyĹźe Berktay Irak Dünya Mahkemesiyle adeta yek vücut  olmuĹźtur. Ekim 2011  tarihinden bu yana, Kürt halkıyla gösterdiği dayanıĹźma nedeniyle, terörizm  suçlamasıyla Türkiye’de tutukludur. 10 bin civarında kiĹźinin gözaltına  alındığı « KCK » operasyonları kapsamında  tutuklanmıĹźtır.

AyĹźe  Berktay’ın Irak Dünya Mahkemesi  için yaptığı seyahatleri bile  KCK iddianamesinde yasadıĹźı faaliyetlerinin kanıtı olarak  gösterildi. Bu  ödülle  BRussells Tribunal olarak bu Kafkavari durumu kınıyoruz. AyĹźe Berktay ve hapisteki binlerce Kürt için adil yargılama talep ediyoruz. Profesör BüĹźra  Ersanlı ve Ragıp  Zarakolu gibi AyĹźe  Berktay’ın da derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.
Mart ayında,  AyĹźe Berktay’ın Brüksel’e gelerek ödülünü elden alabileceğini ümit  ediyoruz.


more information: here

e-mail: brussellsprize@brussellstribunal.com

Did you find this item worthwhile? Then please consider to support us.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *